Logo-Ammarnäs-Liggande-Svart.png

Destination

Destination Ammarnäs                                                               

Styrelsemöte 2021-09-25

 

Närvarande: Jan, Ulf, Arvid, Gun-britt. Med på telefon: Bo, Andreas

Rapporter:

Ulf rapporterar att pistmaskinen nu är till fullo betald. Nya kartor är på gång medför inga extra kostnader. Den 7/10 kommer DA att ha en träff med kommunen om kommande betalleder och därefter träff med byn, företagare, kommunen m.fl. om Ammarnäs turistiska utveckling. Angående Bensinmackens framtid avvaktar vi då lösningar kan vara på gång.

 

Hållbar turism: En första träff i byn kommer att ske den 7/10 med invånare, företagare,

kommunen m.fl.

 

Diskussionsfrågor: Andreas kollar varför webbkameran i liften inte fungerar, kan vara att åskan ställt till med problem. Ulf kollar om anslutning av bredband till Ga:brandstationen.

 

Beslutsfrågor: Styrelsen beslutar att DA skall stå som huvudman för Projekt Fågeltorn som Gun-Britt presnterade. Projektide’n bifogas protoklollet.

Minnesanteckningar från möte arbetsgruppen –

hållbar turism i Ammarnäs 21-05-04
Närvarande: Arvid Sjöström, Ulf Johansson och Ludmilla Wieslander

Inledningsvis berättar Ulf lite kort om ett pågående arbete med betal leder och hållbar skoterturism i Ammarnäs och Kraddsele.


Sophantering
Strategiska ställen – någon form av sophantering. Källsortering.
Sommartid hamnar mycket på fiskevårdsområdet Höbäcken, Tjulträsket. Ammarnäs FVO har
personal som tömmer behållarna och källsorterar.
Bakom busskuren finns källsortering som töms av kommunens vaktmästare (tror vi).
Ammarnäs Hembygdsförening bjuder in till bystädning längs vägarna i byn, varje vår.
Finns det fler allmänna platser där det ansamlas mycket sopor och som ingen ansvarar för?


Skyltning/vägvisning
1. Vägvisning från Kungsleden N till centrala Ammarnäs, saknas.
2. Vägvisning tydligare från Kungsleden S till centrala Ammarnäs, saknas.
3. Kartan över byn på gaveln av busskuren behöver uppdateras.
Information till personalen på anläggningarna – introduktion inför sommarsäsong.
Naturum och Ulf J kan tänka sig att göra någon form (halvdag) introduktion för säsongspersonal.
Preliminärt veckan före midsommar.

Minska slitage
Undvika att gå i samma fotspår. Ett problem som kan komma med fler besökare i framtiden. Hur jobbar vi vidare med det?
Hur kan vi hjälpa våra naturovana besökare?

Säkerhet/Telefontäckning – Destination Ammarnäs har fått en enkät från Sorsele, Storuman, Vilhelmina och Dorotea kommuner gm Roland Lundqvist Malå.

Projekt Fågeltorn