Logo-Ammarnäs-Liggande-Svart.png

Destination

Minnesanteckningar från möte arbetsgruppen –

hållbar turism i Ammarnäs 21-05-04
Närvarande: Arvid Sjöström, Ulf Johansson och Ludmilla Wieslander

Inledningsvis berättar Ulf lite kort om ett pågående arbete med betal leder och hållbar skoterturism i Ammarnäs och Kraddsele.


Sophantering
Strategiska ställen – någon form av sophantering. Källsortering.
Sommartid hamnar mycket på fiskevårdsområdet Höbäcken, Tjulträsket. Ammarnäs FVO har
personal som tömmer behållarna och källsorterar.
Bakom busskuren finns källsortering som töms av kommunens vaktmästare (tror vi).
Ammarnäs Hembygdsförening bjuder in till bystädning längs vägarna i byn, varje vår.
Finns det fler allmänna platser där det ansamlas mycket sopor och som ingen ansvarar för?


Skyltning/vägvisning
1. Vägvisning från Kungsleden N till centrala Ammarnäs, saknas.
2. Vägvisning tydligare från Kungsleden S till centrala Ammarnäs, saknas.
3. Kartan över byn på gaveln av busskuren behöver uppdateras.
Information till personalen på anläggningarna – introduktion inför sommarsäsong.
Naturum och Ulf J kan tänka sig att göra någon form (halvdag) introduktion för säsongspersonal.
Preliminärt veckan före midsommar.

Minska slitage
Undvika att gå i samma fotspår. Ett problem som kan komma med fler besökare i framtiden. Hur jobbar vi vidare med det?
Hur kan vi hjälpa våra naturovana besökare?

Säkerhet/Telefontäckning – Destination Ammarnäs har fått en enkät från Sorsele, Storuman, Vilhelmina och Dorotea kommuner gm Roland Lundqvist Malå.