top of page
2.JPG

Ammarnäsdeltat ingår i Vindelälvens naturreservat, Biosfärområde Vindelälven och
Natura 2000.Här finns ett mycket artrikt fågelliv som sedan lång tid tillbaka lockat
fågelintresserade besökare från hela Sverige, men även från många andra länder.
Det finns ett ökat engagemang och efterfrågan om information om fåglar, speciellt
under våren, men även annan tid.


Under några veckor i maj/juni anordnas fågelskådning med guider av
GuideCenter. Mer finns att läsa på https://ammarnasguide.se/ornitologi.php Under
en vårvecka 2023 kunde deltagarna se och höra ett 90-tal olika fåglar.


Tio informationstavlor finns uppsatta inom
Ammarnäsområdet, i samråd med ornitologer, med tips på vilka
fåglar som sannolikt kan ses på de platser där tavlorna står för att
inspirera de som vill upptäcka fågellivet på egen hand. En

översiktskarta för tavlorna finns vid busstationen i Ammarnäs.


I Ammarnäs rastar bl.a. den sällsynta Fjällgåsen på väg mot häckningsplatserna uppe
i fjällvärlden. I slutet av 1970-talet drog Jägareförbundet igång ett projekt för att
rädda fjällgåsen i Sverige, https://jagareforbundet.se/projekt-fjallgas/
Syftet var att det ska finnas en livskraftig fjällgåspopulation i
Sverige genom att få fjällgässen att flytta till nya och bättre
vinterkvarter. Ornoitologer i hela landet har med stort
intresse följt utvecklingen och nu kan man åter se en
betydande del av den svenska populationen av fjällgåsen,
vandra omkring i byn och på raningarna i Ammarnäsdeltat
på sin väg mot häckningsplatser i fjällen.


Sedan 1962 och fortfarande bedriver Lunds universitet forskning om fåglar och
insekter i Ammarnäsområdet (LUVRE) vilket gett ett mycket värdefullt bidrag till
förståelse av vad som händer i fjällvärldens natur. Denna långa kedja av
sammanhållna iakttagelser är värdsunikt. 172 publikationer är skrivna från 1964
(Enemar) till 2023 (Lehikonen m.fl.) https://www.luvre.lu.se/


Destination Ammarnäs söker för närvarande projektmedel och sponsorer för att
kunna bygga ett fågeltorn på den norra delen av deltat för att besökare ska få ännu
bättre möjlighet att ta del av det rika fågellivet.

bottom of page