Medlemsavgift 2021

Ladda ner

Information från styrelsen i Destination Ammarnäs Ekonomisk Förening

Styrelsen i Destination Ammarnäs Ekonomisk Förening har beslutat att medlemsavgift för 2021 skall vara 200 kr.

Vi har infört 2 olika medlemsavgifter för att vi enklare ska kunna redovisa vår storlek mot alla våra partner vi samarbetar med.

 

Avgift för Föreningar/Företagare 200:- Avgift personlig Medlem 200:-

 

Desto fler som är med och betalar desto starkare är vi i våra förhandlingar mot motparterna, vid förhandlingar om framtidsinvesteringar för oss i Ammarnäs, Ett stort medlemsstöd ger oss styrka.

Beloppet på 200 kr betalas in på Destinationens bg: 5362-1686 snarast för år 2021

 

Uppge namn, adress, telefonnr, mobilnr & personnr på inbetalningskortet alternativt maila era uppgifter till: stvrt@8ammarnas.com

Märk avin med Medlem 2021.

Om ni mailar era uppgifter vänligen glöm inte uppge namn på inbetalningskortet. Har ni redan inbetalat medlemsavgift för 2020 säger vi ”stort tack" från styrelsen.