laivajukke_peter_pa_kvallen-1240x540px (

Förstklassiskt harrfiske

Tjulån och Vindelälven håller många och stora harrar. Tjulån är berömt som harrvatten och Vindelälven är kanske ännu bättre. I Tjulån flyttar harren runt lite under säsongen men då hela ån är lättillgänglig är inte detta något problem utan snarare en extra krydda för sportfiskaren. I Vindelälven är det speciellt Sjöforsen och området kring Järnforsen som är extra heta för de största harrarna. Harrsäsongen pågår till långt in på hösten och blir egentligen bara bättre ju närmare man kommer isläggningen.

Ammarnäsöring

Ammarnäsöringen är en helt unik stam av storvuxen brunöring. Öringen leker i älven där smolten också växer upp sina första år innan den går ut i de stora sjöarna för att växa till sig.
Redan kring midsommar börjar fiskarna göra små besök i älven och fisket blir sedan bara bättre ju längre in i säsongen vi kommer. De minsta öringarna väger kring två kilo och de största uppåt sju-åtta. Det är storleken som gjort öringarna berömda över hela hela världen.

Samiska undantagsvatten

Vindelälvens naturreservat erbjuder ett av Sveriges bästa fisken efter röding och öring. Många av dessa vatten ligger avlägset i väglöst land. Vatten som Ältsån, Laivajukke, Skeblesjön och delar av Vindelån är helt stängda vatten. Detta innebär att man måste boka sitt fiske via något av företagen i byn och sedan reser man ut tillsammans med en guide. Boende sker i permanenta kåtor eller tältkåtor vilket ger ett bekvämt liv även om man är långt ute i vildmarken.

gc-logotype-440x160px.png
Logo 1.png
Emils fiskecamp.JPG
Fjällhästen.jpg
Kraddsele.JPG

Kontakt 

 

Telefon
Ammarnäs Turistinformation har öppet året runt, via telefon 0952 – 60 000 

Ammarnas Tourist Office is open all year, by phone +46 (0)952-60 000

E-post
info@visitammarnas.se

  • Facebook