top of page

Gillesnuole Kapell

Jilesnale_1806.jpg

Jillesnåle eller Gillesnuole Kapell, är den äldsta helgedomen i Sorsele. Ligger vid Storvindelns nordvästra ände intill Ammarnäsvägen, väg 363, 54 km från Sorsele.

 

Församlingsborna var fjällsamerna i Grans och Rans samebyar. Det nuvarande kapellet uppfördes vid 1700-talets mitt och har haft skiftande öden. På kyrkplatsen finns en liten kyrkogård, några samiska förvaringsbodar, en njalla som är en stolpbod på ett ben, en ajttie som är en bod på fyra små stolpar, några kåtor, en minnessten, en klockstapel och en gammal gård från Hemfjäll som används som kyrkstuga. Sedan 1940 anordnas här kyrkhelg tre gånger varje sommar.

Jilesnale_1806.jpg

Allemansrätten – en unik möjlighet i Sverige

 

Att röra sig fritt i naturen är en rättighet – med det följer också skyldigheter och ansvar. Visa hänsyn till djur och natur, till de som äger marken och till andra människor. Inte störa – inte förstöra. I naturreservat och nationalparker finns särskilda bestämmelser. De kan reglera om man får elda, ha med hund eller cykla, men oftast är bärplockning tillåten. Mer information finns vid länsstyrelsen eller kommunen.

Jilesnale_1806.jpg
Jilesnale_1806.jpg

Koordinater, Jillesnåle, parkeringen:

WGS84: 65°48’58”N, 16°45’4”E

WGS84 decimal (lat, long): 65.816019, 16.751227

SWEREF99 TM: N:7300519 E:580046

bottom of page