top of page
P1014363.JPG

Harva potatisbacken

Den årliga traditionen av att harva potatisbacken. Det var när de första nybyggarna kom till Ammarnäs i Västerbotten på 1800-talet som de kom på idén. För att kunna odla potatis gällde det att undvika frosten och den södervända moränkullen visade sig fungera som ett värmemagasin.

Ammarnäsgården

Potatisbacken I backen här ovanför har ammarnäsborna odlat potatis i mer än 150 år. Backen är uppdelad i olika odlingslotter; längst ned i backen finns en sten vid varje ägogräns. Ursprungligen delades lotterna upp i förhållande till hur stor gård varje brukare hade. Allt arbete, utom plöjningen, måste ske för hand. Plogen drogs en period med ett traktordrivet spel från backens krön

0807 020.jpg

Ammarnäsborna hjälps åt att hålla backen i hävd och de som odlar sin potatis här idag, väljer oftast ortens mandelpotatis, en delikatess. Vid plöjning av backen på våren används ett traktordrivet spel som placeras på toppen av kullen. Under resten av odlingssäsongen arbetar man för hand.

bottom of page